تبریک

دقایقی بیشتر تا شروع سالی نو باقی نمانده ... در این اندیشه ام که چه چیزهایی را در این سال جا بگذارم و با خود به سال جدید نبرم....

سال نو مبارک

/ 0 نظر / 35 بازدید